HRV Träning

Återhämtning är träningsbart - lär dig hur

  • Mät för att träna effektivt

    Det bästa och viktigaste vi vill lära dig, är att din återhämtningsförmåga är både mätbar och träningsbar. Ett sätt att göra det på är att mäta HRV (Hjärt Rytm Variation). I våra program får du lära dig hur du med hjälp av HRV, finslipar din kontakt med din inre broms, rent fysiskt. Du mäter i realtid hur din fysik svarar på dina övningar. Du kan även mäta din återhämtning över lång tid via EKG. Vi använder de bästa sensorerna med högst kvalitet.

  • Konditions- och andnings träning

    Vi andas alltid, men de flesta av oss är omedvetna om andningens starka koppling återhämtning. När du lär dig hantera andningen som din egen bromspedal, öppnar sig oändliga användningsområden. Det svåra är att känna när du gör rätt. Med hjälp av HRV-analysen i realtid, får du en bra återkoppling på din andningsteknik – framför allt när det gäller att hitta din inre bromspedal när du själv vill. Med hjälp av enklare konditionsträning ökar förutsättningarna ytterligare. En kunskap som kan kombineras med modern beteendeterapi.

  • Mentalt fokus

    Du är född med en inre växel-låda. Med träning och god återkoppling, kan du kombinera andning och fokus för att anpassa ditt inre tillstånd till en yttre situation, oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har. Vi ger dig grunderna till att hitta konstruktiva mentala verktyg som du kan använda både i vardagen och på jobbet. Med träning kan din ökade förmåga till återhämtning stärka livsvillkor och att bädda för konstruktiva upplevelser och energi att nå dina mål.

Vi som arbetat fram din e-kurs

Anders, Jenny och Göran är teamet bakom e-kursen Hjärtstark samt HRV Träning.

Genom att sammanföra principer inom modern beteendeterapi med digitala hjälpmedel som HRV-biofeedback, kan dolda funktioner i kroppen göras synliga och på så sätt underlätta för lärandet. Stresshantering och återhämtning är träningsbart - vi lär dig hur.
Kom igång idag!
Teamet bakom Hjärtstark

Digitala hjälpmedel

Nu lanseras Certifierad HRV Tränare steg 2!

Fördjupad e-kurs anpassad för dig som arbetar med samtalsmetod och både vill fördjupa dig i HRV som pedagogik såväl som mätteknik.