Idrottare hanterar ångest, skapar lugn, ökar prestation & återhämtning med våra digitala verktyg

Genom HRV & EKG mätverktyg utveckla klientens resultat av bättre sömn, lugn, prestation och återhämtning

Våra digitala verktyg hjälper idag många idrottare att hantera ångest och skapa bättre resultat. Genom att få direkt återkoppling på idrottarens förmågan att påverka kroppen med andning & fokuseringsövningar ökar resultaten och syns direkt i mobil eller dator. De digitala verktygen kan öka klientens förmåga hantera ångest, skapa bättre sömn, lugn, prestation och återhämtningsförmåga. HRV träning har hjälpt många av våra landslag och idrottare skapa fantastiska resultat vid SM, EM, VM och OS. Bli Certifierad HRV Tränare och stöd din omgivning hantera stress och skapa fantastiska resultat.
Starta gratis här!
Watch Intro Video

VIDEO - Bli Certifierad HRV tränare steg 1-3 inkl. mätverktyg

Grundaren - Anders Nilsson berättar mer om utbildningen

Våra digitala HRV/EKG utbildningar & produkter

Här lär du dig allt du behöver veta för att handleda klienten med tydliga HRV & EKG verktyg. Utbildningarna är helt digitala och med stöd av live webinars kan du ställa frågor & reflektera med kursledarna. Du får allt du behöver för att direkt starta ditt klientarbete.

Watch Intro Video

När du behöver extra individuellt stöd

Se video!

Boka gratis handledning!

Nu kan du boka in ett 30 min gratis handledningssamtal med en erfaren HRV tränare.

Behöver du få individuellt stöd att komma vidare med din HRV träning? Du kanske vill få specifika tips utifrån din verksamhet. Få mer information om våra utbildningar. Nu kan du boka ett 30 min gratis handledningssamtal med våra erfarna HRV tränare. Boka ditt samtal nedan:

Boka samtal här!

Watch Intro Video

Så funkar en HRV sensor!

Se video!

HRV sensor för mobilen förbättrar andning & fokusträning

Träna hemma med en HRV sensor för mobilen ökar resultaten. Genom en HRV sensor kopplat till örat får klienten direkt återkopppling hur väl sina andning & fokuseringsövningar påverkar sin kropp.

Komplettera din handledning med tydlig hemma träning med HRV sensor i mobilen för klienten. Det ökar ofta resultaten. De flesta klienter upplever ångest, har svårt att varva ned och hitta bra återhämtning. De har även svårt att känna in sin kropp och veta när de gör rätt andning & fokuseringsträning. Detta kan leda till ökat ångest, sömnproblem, högt blodtryck, huvudvärk, spänningar, ångest, trötthet blir normalläge i kroppen. En sensor på örat kopplat till mobil/dator visar direkt hur väl klienten har förmåga att skapa lugn och balans igen. Våra digitala utbildningsprogram tillsammans med en HRV sensor ger klienten konkreta andnings & fokuseringsövningar för att återskapa vår naturliga förmåga till mer lugn, fokus och balans i hemma miljön igen. Resultaten kan vara bättre sömn, återhämtning, fokus, lugn, blodtryck och livsglädje. HRV mobilsensorn är ett bra komplement till din handledning för klientens hemma träning. Beställ klientens sensor här!
Beställ HRV mobil sensor här!

Extra - Certifierad HRV tränare - Nu 50% rabatt!

Ingår HRV sensor för klientarbete. Som HRV Tränare arbetar du med att hjälpa din omgivning träna andning & fokusering med HRV sensor för att hantera stress och skapa bättre sömn, fokus och återhämtning.

Starta här!

Digitala hjälpmedel

Extra! Utveckla din verksamhet med Anders

Genom programmet "8 Weeks to Peak" får du 8 veckors coaching att utveckla din verksamhet och ta stora steg mot dina mål & drömmar. Anders Nilsson, grundare - HRV träning Sverige blir din coach.

Specialerbjudande! Behöver du få individuell coaching för att komma vidare med din konsultverksamhet? Du kanske vill få specifika tips utifrån dina klienter, utveckla din HRV kompetens, öka din försäljning eller utveckla din verksamhet till nästa nivå. Nu kan du boka programmet "8 Weeks to Peak" med Anders Nilsson som coach.  Boka ditt coachprogram här:

Boka ditt coachprogram här!

Boka ett första förutsättningslöst möte med Anders här

Boka 1 gratis samtal här!

Vi som arbetat fram din e-kurs

Anders, Jenny och Göran är teamet bakom e-kursen Hjärtstark samt HRV Träning.

Genom att sammanföra principer inom modern beteendeterapi med digitala hjälpmedel som HRV-biofeedback, kan dolda funktioner i kroppen göras synliga och på så sätt underlätta för lärandet. Stresshantering och återhämtning är träningsbart - vi lär dig hur.
Kom igång idag!
Teamet bakom Hjärtstark

HRV Träning

Återhämtning är träningsbart - lär dig hur

  • Mät för att träna effektivt

    Det bästa och viktigaste vi vill lära dig, är att klientens återhämtningsförmåga är både mätbar och träningsbar. Ett sätt att göra det på är att mäta HRV (Hjärt Rytm Variation). I våra program får du lära dig hur du med hjälp av HRV, finslipar din kontakt med klientens inre broms, rent fysiskt. Du mäter i realtid hur klientens fysik svarar på andning & fokuserings övningar. Du kan även mäta klientens återhämtning över lång tid via EKG. Vi använder de bästa sensorerna med högst kvalitet.

  • Konditions- och andnings träning

    Vi andas alltid, men de flesta av oss är omedvetna om andningens starka koppling återhämtning. När du lär klienten hantera andningen som sin egen bromspedal, öppnar sig oändliga användningsområden. Det svåra är att känna när klienten gör rätt. Med hjälp av HRV-analysen i realtid, får du en bra återkoppling på klientens andningsteknik – framför allt när det gäller att hitta sin inre bromspedal när hen själv vill. Med hjälp av enklare konditionsträning ökar förutsättningarna ytterligare. En kunskap som kan kombineras med modern beteendeterapi.

  • Mentalt fokus

    Klienten är född med en inre växel-låda. Med träning och god återkoppling, kan klienten kombinera andning och fokus för att anpassa sitt inre tillstånd till en yttre situation, oavsett vem hen är eller vilken bakgrund hen har. Vi ger klienten grunderna till att hitta konstruktiva mentala verktyg som hen kan använda både i vardagen och på jobbet. Med träning kan klientens ökade förmåga till återhämtning stärka livsvillkor och att bädda för konstruktiva upplevelser och energi att nå sina mål.

Boka gratis handledning!

Nu kan du boka in ett 30 min gratis handledningssamtal med en erfaren HRV tränare.

8Behöver du få individuellt stöd att komma vidare med din HRV träning? Du kanske vill få specifika tips utifrån din verksamhet. Få mer information om våra utbildningar. Nu kan du boka ett 30 min gratis handledningssamtal med våra erfarna HRV tränare. Boka ditt samtal nedan:

Boka samtal här!

Ta del av våra HRV kunskaper

Jag vill ta del av HRV kunskaper, nyheter, forskning, utbildningar mm.