Nytt banbrytande HR-Tech system ger ökad mänsklig hållbarhet på arbetsplatsen

Medverka som Co-designer och var med på en spännande resa att utveckla framtidens HR-Tech system. Genom kroppsdata arbetar systemet för att proaktivt bidra för mänsklig hållbarhet och hållbara arbetsplatser.

I samarbete med Zmartrest utvecklas ett banbrytande HR-Tech system för att proaktivt skapa mänsklig hållbarhet i företag och organisation. Systemet bygger på medarbetarens kroppsdata som både ger insikter, personlig coachning och träningsprogram för ökad hållbarhet i arbetslivet.

HR-Tech proaktiva systemet som är helt GDPR skyddat ger direkt insikter av återhämtning, andning, kondition, mentalt fokus och aktivitet för bästa hållbara arbetsliv. Systemet ger sedan både anpassad feedback till medarbetaren och insikter och förslag på gruppnivå till HR/ledning för att skapa en mänskligt hållbar arbetsplats.

Zmartrest utvecklas med syfte att proaktivt förbättra den mänskliga hållbarheten och minska stressrelaterade sjuktal. Systemet stödjer både enskilda medarbetare samt hela grupper, avdelningar och företag skapa en mänsklig hållbar arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.

Redan nu finns möjlighet genom att medverka som Co-designer att använda det banbrytande systemet för egna klienter och företag. De HR konsulter/företag som medverkar som Co-designer har även möjlighet att påverka systemets utveckling i linje med egna önskemål. 

Som Co-designer får du även starkt rabatterat pris under hela utvecklingsfasen 2023/2024.

För intresse kontakta oss på [email protected] eller läs mer på www.zmartrest.ai Idrottare ökar prestationsförmågan & livsglädjen med med våra digitala verktyg

Genom åren har vi coachat många klienter som upplever oro, frustration, rädsla eller ångest av alla krav på prestation? Genom att andningsträna med våra HRV & EKG mätverktyg kan klienten ofta utveckla goda resultat av bättre sömn, lugn, fokusering, prestation, återhämtning och bättre livsglädje.

Våra digitala verktyg med andning & fokuseringsträning hjälper idag många idrottare att hantera ångest, skapa bättre resultat och öka livsglädjen. Genom att få direkt återkoppling på idrottarens förmågan att påverka kroppen med andning & fokuseringsövningar ökar resultaten och syns direkt i mobil eller dator. De digitala verktygen kan öka klientens förmåga hantera ångest, skapa bättre sömn, lugn, prestation och återhämtningsförmåga. HRV träning med andning med mätbara verktyg har hjälpt många av våra landslag och idrottare skapa fantastiska resultat vid SM, EM, VM, OS och öka Bli Certifierad HRV Tränare och stöd din omgivning hantera stress och skapa fantastiska resultat.
Läs mer om Certifierad HRV tränare
Watch Intro Video

- Unikt Certifierande program

Genomför vårt unika Certifierande program inklusive HRV biofeedback verktyg. Bli Certifierad HRV tränare steg 1-3. Grundaren - Anders Nilsson berättar mer om programmet. Se video!

Beställ ditt mätbara program inklusive utbildning här!

Här lär du dig allt du behöver veta för att lära klienten andning & fokuseringsövningar med tydliga mätbara verktyg. Våra program är helt digitala och med stöd av live webinars kan du ställa frågor & reflektera med kursledarna. Du får allt du behöver för att direkt. Efter programmet blir du Certifierad. Starta ditt klientarbete här!

"Jag har blivit en bättre ledare med mätbara verktyg"

1000-tals klienter har fått bra coaching att lära sig andning & fokuseringsövningar med våra mätbara verktyg. Resultaten kommer direkt i mobil eller dator.

Referens "Jag har blivit en bättre ledare" säger Maria på ICA i Västerås. Genom att lära ledare/medarbetare andning & fokuseringsövningar med våra mätbara verktyg ökar möjligheten till både bättre prestation & välmående. Resultaten kan ofta vara bättre återhämtning, sömn, blodtryck, fokusering, prestation och livsglädje. 1000-tals ledare/medarbetare har fått stöd genom våra mätbara digitala verktyg. Resultaten syns direkt i mobilen. Läs mer om hur du kan hjälpa din omgivning genom att bli Certifierad HRV tränare steg 1-3!
Bli Certifierad HRV tränare steg 1

EM GULD! Svenska U21- fotbollslandslaget tränade fokusera & slappna av samtidigt

Under 3 månader inför EM 2015 tränade killarna att fokusera & slappna av samtidigt med mätbara verktyg för att öka förmåga att prestera på topp under EM. Den här gång blev det EM-GULD!

Steg för steg.... Våra olika utvecklingssteg för klienten: Steg 1 handlar om att mäta klienten, identifiera nuläge och målsättning. Här använder vi mätbara verktyg som direkt visar förmåga till bra andning, fokusering, återhämtning, sömn, fysisk aktivitet. Utifrån nuläget sätter klienten ett tydligt mål. Steg 2 Handlar om att lära klienten med våra mätbara verktyg först skapa ett bra prestationstillstånd i lugn miljö. Här använder vi andning och fokuseringsövningar som direkt visar resultat i mobil eller dator. Steg 3 handlar om att öka utmaningsnivån så klienten lär sig att använda sina färdigheter i skarpt läge. Det handlar ofta om att lära klienten att fokusera och kunna slappna av samtidigt vid utmanande situationer.
Starta gratis programmet här!

Digitala hjälpmedel

Watch Intro Video

Så funkar en HRV sensor!

Se video!

HRV sensor för mobilen förbättrar andning & fokusträning

Träna hemma med en HRV sensor för mobilen ökar resultaten. Genom en HRV sensor kopplat till örat får klienten direkt återkopppling hur väl sina andning & fokuseringsövningar påverkar sin kropp.

Som Certifierad HRV tränare kan du komplettera din handledning med tydlig hemma träning med HRV sensor i mobilen för klienten. Det ökar ofta resultaten. De flesta klienter som upplever någon typ av ångest, frustration, oro eller rädsla har svårt att varva ned och hitta bra återhämtning. De kan även uppleva svårighet att känna in sin kropp och veta när de gör rätt andning & fokuseringsträning. Detta kan leda till ökat ångest, sömnproblem, högt blodtryck, huvudvärk, spänningar, ångest, trötthet blir normalläge i kroppen. En sensor på örat kopplat till mobil/dator visar direkt hur väl klienten har förmåga att skapa lugn och balans igen. Våra digitala utbildningsprogram tillsammans med en HRV sensor ger klienten konkreta andnings & fokuseringsövningar för att återskapa vår naturliga förmåga till mer lugn, fokus och balans i hemma miljön igen. Resultaten kan vara bättre sömn, återhämtning, fokus, lugn, blodtryck och livsglädje. HRV mobilsensorn är ett bra komplement till din handledning för klientens hemma träning. Beställ klientens sensor här!
Beställ HRV mobil sensor här!

HRV Träning

Återhämtning är träningsbart - lär dig hur

  • Mät för att träna effektivt

    Det bästa och viktigaste vi vill lära dig, är att klientens återhämtningsförmåga är både mätbar och träningsbar. Ett sätt att göra det på är att mäta HRV (Hjärt Rytm Variation). I våra program får du lära dig hur du med hjälp av HRV, finslipar din kontakt med klientens inre broms, rent fysiskt. Du mäter i realtid hur klientens fysik svarar på andning & fokuserings övningar. Du kan även mäta klientens återhämtning över lång tid via EKG. Vi använder de bästa sensorerna med högst kvalitet.

  • Konditions- och andnings träning

    Vi andas alltid, men de flesta av oss är omedvetna om andningens starka koppling återhämtning. När du lär klienten hantera andningen som sin egen bromspedal, öppnar sig oändliga användningsområden. Det svåra är att känna när klienten gör rätt. Med hjälp av HRV-analysen i realtid, får du en bra återkoppling på klientens andningsteknik – framför allt när det gäller att hitta sin inre bromspedal när hen själv vill. Med hjälp av enklare konditionsträning ökar förutsättningarna ytterligare. En kunskap som kan kombineras med modern beteendeterapi.

  • Mentalt fokus

    Klienten är född med en inre växel-låda. Med träning och god återkoppling, kan klienten kombinera andning och fokus för att anpassa sitt inre tillstånd till en yttre situation, oavsett vem hen är eller vilken bakgrund hen har. Vi ger klienten grunderna till att hitta konstruktiva mentala verktyg som hen kan använda både i vardagen och på jobbet. Med träning kan klientens ökade förmåga till återhämtning stärka livsvillkor och att bädda för konstruktiva upplevelser och energi att nå sina mål.

Vi som arbetat fram din e-kurs

Anders, Jenny och Göran är teamet bakom e-kursen Hjärtstark samt HRV Träning.

Genom att sammanföra principer inom modern beteendeterapi med digitala hjälpmedel som HRV-biofeedback, kan dolda funktioner i kroppen göras synliga och på så sätt underlätta för lärandet. Stresshantering och återhämtning är träningsbart - vi lär dig hur.
Kom igång idag!
Teamet bakom Hjärtstark

Certifierad HRV tränare steg 1

Ingår HRV sensor för klientarbete. Som HRV Tränare arbetar du med att hjälpa din omgivning träna andning & fokusering med HRV sensor för att hantera stress och skapa bättre sömn, fokus och återhämtning.

Starta här!

Ta del av våra HRV kunskaper

Jag vill ta del av HRV kunskaper, nyheter, forskning, utbildningar mm.