Kursmål HRV Tränare Steg 1

Bli Certifierad HRV tränare steg 1 och lär dig både träna och mäta dina klienters förmåga hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar. Till utbildningen ingår ett HRV biofeedback mätprogram med mycket hög kvalitet och utbildningen omfattar grundläggande förståelse och tillämpning inom följande områden:

 • Grundkunskaper hur kroppen reagerar på stress och vad vi kan göra för att skapa balans och mer lugn

 • Mätbart verktyg och grundkunskaper av Heart Rate Variability, dess koppling till autonoma nervsystemet, samt de vanligaste sätten att enligt gällande riktlinjer, mäta och analysera korttidsupptagning av HRV.

 • Praktisk uppföljning och analys för att stödja klienten öka förståelse av sin kropps reaktioner.

 • Andningsövningar som lämpar sig att kombineras med HRV Biofeedback och önskade resultat. Utformande av träningsupplägg.

 • Praktiskt tillämpning kopplat till andra moderna begrepp inom beteendeterapi, exempelvis acceptans för ökad förmåga hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar.

Alla priser inkluderar moms.

Välj ditt abonnemang

Båda abonnemangen inkluderar, certifiering, 1 st emwave PRO (HRV-biofeedback)och kursinnehåll. Minimi-tid 12 månader, därefter 1 månads uppsägningstid. Du kan välja till flera kurser under samma abonnemangstid.

Innehåll i denna e-Kurs:

 • 1

  Välkommen till HRV Träning Steg 1

  • Välkommen som HRV Tränare
  • Vi som utbildar i HRV Träning:
 • 2

  Viktigt! Postadress för din HRV produkt

  • Skriv in din leveransadress här
 • 3

  Så här genomför du din kurs

  • Om din utbildning - Anders berättar
  • Så här genomför du din kurs!
  • HRV tränare steg 1-3 Certifiering
 • 4

  HRV träning som pedagogiskt verktyg

  • Anders berättar om HRV som pedagogisk verktyg
  • HRV Träning som pedagogiskt verktyg
 • 5

  Boka live webinars här för onsdagar kl.11.30

  • Boka live webinars här för onsdagar kl.11.30-12.00
 • 6

  Vi vill gärna veta mer om dig?

  • Vi är nyfikna på dig - Anders berättar...
  • Berätta gärna lite om dig själv!
 • 7

  Kom igång med emwave PRO

  • emWave PRO - Öronsensorn
  • emWave PRO - Starta programmet
  • emWave PRO - Påverka HRV
  • Testa din inlärning
 • 8

  Certifieringskrav

  • Om Certifiering steg 1 - Anders berättar..
  • HRV tränare steg 1 Certifieringskrav
 • 9

  Vad är HRV?

  • Om HRV - Anders berättar...
  • Vad är ett HRV mönster?
  • Vad är ett HRV mönster?
 • 10

  Andningens betydelse och teknik

  • Om andningens betydelse - Anders berättar..
  • Andningsteknik med hjälpa av magen
  • Andningsövning - Anders berättar...
  • Andningsteknik - 5 sek in och 5 sek ut
  • Andningens betydelse och påverkan kopplat till HRV-mönstret
 • 11

  Guidning - Grundövning HRV andning

  • Övning - Guidning HRV andning 5 sek in, 5 sek ut
 • 12

  emWave PRO funktioner

  • emWave PRO - Genomgång funktioner
  • emWave PRO - Fler funktioner
  • emWave PRO - Hjälpmedel, övningar
  • emWave PRO - Ta bort en session
  • emWave PRO - Power spectrum
 • 13

  HRV Tränare steg 1 - Manual

  • Om manualen - Anders berättar!
  • Manual HRV Tränare steg 1
 • 14

  Om HRV Träning

  • HRV Träning som koncept - Anders berättar
  • Vad är HRV Träning?
  • HRV Träning och HRV mätning
  • Vad är HRV Träning?
 • 15

  Att påverka HRV

  • Att påverka HRV - Anders berättar...
  • Andningens påverkan på HRV
  • HRV påverkas av våra emotioner
 • 16

  Autonoma nervsystemet (ANS) koppling till HRV

  • Om ANS koppling till HRV- Anders berättar...
  • Om ANS och HRV
 • 17

  Vagusnervens betydelse till HRV

  • Om vagusnerven - Anders berättar...
  • Om vagusnervens koppling till HRV
  • Vagusnervens koppling till HRV
 • 18

  Avspänningsövning

  • Om avspänningsträning - Anders berättar...
  • Provar en Lyssna - Övning - Avspänning - Denna ska inte vara här sedan - förslagsvis baslinje instruktion
 • 19

  Hur går din utbildning?

  • Copy of Hur går din utbildning - Anders undrar?
  • Copy of Frågor - Hur går din utbildning?
 • 20

  HRV baslinjemätning - Gör så här

  • HRV mätning - Anders berättar...
  • Påverka klientens baslinje
  • HRV mätning - Vänta på bussen övning
  • HRV mätning - Gör så här
  • HRV baslinje - enkla råd
  • Test your learning
 • 21

  HRV baslinjemätning - analysera resultat

  • Analysera HRV baslinjemätning - Anders berättar..
  • HRV baslinje vid korttidsupptagning - referensstudie (Läs om)
  • HRV mätning - analysera resultatet
  • HRV mätning - beräkna värden
 • 22

  HRV Tränings utbildningsmodell

  • Vår utvecklingsmodell - Anders berättar..
  • Utvecklingsmodellen
  • Modell för personlig utveckling
 • 23

  Starta upp klientarbete - Gör så här

  • Om klientarbete - Anders berättar...
  • Starta upp ny klient - gör så här
  • Att arbeta som HRV Tränare - Introduktion
 • 24

  Upplägg klientarbete - exempel

  • Om upplägg klientarbete - Anders berättar...
  • HRV Träning - klientens utvecklingsteg
  • Upplägg klientarbete - man panikattacker
  • Upplägg klientarbete - kvinna stressrelaterade besvär
 • 25

  Klientens träningsprogram med mobil HRV sensor hemma

  • Klientens HRV träning hemma med HRV sensor
  • Förslag klientens träningsprogram med HRV sensor - vecka 1
  • Förslag klientens träningsprogram med HRV sensor - vecka 2
  • Förslag klientens träningsprogram med HRV sensor - vecka 3
  • Förslag klientens träningprogram med HRV sensor - vecka 4
 • 26

  HRV koppling till blodtrycket

  • HRV koppling till blodtrycket - Anders berättar...
  • HRV kopplat till blodtrycket
  • Andning och HRV kopplat till blodtrycket
 • 27

  HRV koppling till hjärnan

  • Anders berättar om HRV och hjärnan.
  • HRV koppling till hjärnan
  • HRV mönster kopplat till hjärnfuktion
 • 28

  HRV i olika tempo

  • Skapa balans i olika tempo
  • HRV mönster - exempel på självreglering i olika tempo -- Ändra i starten/spela in ny
  • HRV i olika tempo
 • 29

  HRV långtidseffekter

  • Om långtidseffekter - Anders berättar...
  • HRV Träning - Långtidseffekter
 • 30

  HRV baslinjemätning - exempel resultat

  • Om exempel HRV baslinjemätningar - Anders berättar..
  • HRV mätning - klient, stressymptom
  • HRV mätning - klient med långvarig stress
  • HRV mätning - Prestationsångest klient
  • HRV mätning - ADHD klient
  • HRV mätning - Tips på olika lösningar
 • 31

  Hur går din utbildning?

  • Hur går din utbildning - Anders undrar?
  • Frågor - Hur går din utbildning?
 • 32

  Material - mobil HRV sensor installation

  • Installationsguide - Inner balance mobil HRV sensor
 • 33

  Material - sälj & information

  • Försäljningsguide - Tips att tänka på med HRV träning!
  • Informationsblad - Om HRV träning
 • 34

  Material - Teoretisk bakgrund

  • HRV Träning övergripande teoretiska ramverk
  • Hur och varför fungerar HRV biofeedback?
 • 35

  Lämna in Certifieringsuppgifter här!

  • Anders berättar om Certifieringen
  • Certifieringskrav HRV tränare steg 1
  • Så här lämnar du in dina HRV klientmätningar för praktiken
  • Lämna in dina praktikuppgifter här.