Sök

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Nedan har ni svar på de vanligaste frågorna.

Ring oss på 021 - 120 573 för kostnadsfri rådgivning.

Vad ingår i självträningsprogrammet?

I vårt populära träna själv paket får du ett komplett HRV Träningsprogram för att lära dig hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar. Genom en HRV sensor får du direkt återkoppling av din Hjärtrytmvariation (HRV) som speglar din inre balans och stress i vardagens utmaningar. Du får genom 4 videos, animationer i app utbildning och övningstips att lära dig hantera stress och skapa ökad återhämtningsförmåga. Du får dessutom 30 minuters videosamtal med en erfaren HRV Tränare som stödjer dig uppnå just din målsättning. Programmet ger ofta effekter som förbättrad sömn, återhämtning, prestation, fokusering, lugn, blodtryck mm.

Självträningsprogrammet inklusive

  • HRV sensor för mobil (passar både Android och Iphone)
  • 4 st introduktionsvideos vecka 1-4
  • 1 st HRV Träningsprogram (bok)
  • 30 minuters videosamtal med erfaren HRV Tränare

– Hjärta för  hjärta balanserar vi Sverige!

Ring vår kostnadsfri konsultation idag på tel: 021-120573

HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem).

Andningsövningar som hjälperklienten/patienten att utveckla sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia –andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar. tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS. Heart Rate Variability (HRV) betraktas som en viktig markör för neurala samband mellan hjärnan, kroppen, stress och generell hälsa). HRV-biofeedback används i HRV-träning för att framkalla eller forma psykofysiologi i ologiska svarsmekanismer. Med hjälp av en pulsgivare samlar ett program in pulsdata och översätter den till grafisk information om aktivitet och samverkan i parasympatiska- och sympatiska nervsystemet, vilken visas på datorskärm, läsplatta eller mobiltelefon.

I självträningsprogrammet kan du välja till individuell handledning av en erfaren HRV Tränare (rekommenderas).

Din handledare hjälper dig sätta tydligt mål, bryta negativa mönster, visa nya övningar och följer dina övningars resultat över tid.

Handledarens roll är att ge dig värdefull återkoppling på dina resultat med tips för utveckling emot just ditt mål.

Många upplever att handledningen stödjer klientens förmåga hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar.

Handledningen sker enkelt via videosamtal i ditt hem eller arbetsplats via digital närhet via din dator.

Handledningen tar ca 30 min/tillfälle. Du väljer själv hur många tillfällen du vill få stöd emot ditt mål.

Ring för kostnadsfri konsultation 021-120573

Allt flera upplever stress och obalans i vardagens utmaningar. Det kan leda till kraftigt försämrad återhämtning & prestationsförmåga för individer i företag/organisation. Sömnproblem, högt blodtryck, oro, ångest kan dessutom skapa försämrad livsglädje och hälsa.

Ja. Denna tjänst påverkar inte ditt dina symptom under upptagning och är endast avsedd att kunna mäta ditt aktuella tillstånd. Vanligt dock att individer med stress, sömnproblem, högt blodtryck, panikattacker vill se hur stressreaktionerna ser ut under och därefter skapa handlingsplan för att förbättra sitt tillstånd.

Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt autonoma nervsystem och lära dig påverka balansen i systemet med hjälp av andning och fokus. Blodtryckets rytm styrs via den förlängda märgen av det autonoma nervsystemet, och genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet kan blodtrycket sänkas. Med HRV Träning och biofeedback kan blodtrycket följa andningstakten och genom att öka det parasympatiska påslaget sjunka.

Kroppens autonoma nervsystem (ANS) speglar kroppens GAS o BROMS. Dvs att hjärtat slår fortare och långsammare. Det är sunt och bra för kroppen att hjärtat kan både GASA och BROMSA:) Vi alla behöver kunna öka och sänka farten i vardagen. De allra flesta idag som upplever någon typ av stressymptom som oro, ångest, frustration, ilska i vardagens alla utmaningar har skapat dominans av kroppens GAS (sympatiskt system). Dvs. kroppen GASAR även när jag vill vila och återhämta mig. Kroppen går som på högvarv hela tiden och detta sliter på kroppen!! Kroppens BROMS (parasympatiska systemet) får endast lite utrymme och det är mycket svårt att slappna av. Detta gjort att allt flera idag även får fysiska besvär av stressen som tex. sömnproblem, högt blodtryck, panikattacker mm. Allt kan kännas hopplöst och livets alla utmaningar blir för svåra att hantera.

För att mäta och beskriva hur varje individ påverkas av vardagens påfrestningar genom sitt beteende och i miljön där man vistas, krävs enkla och användarvänliga verktyg. Genom att synliggörainformation om hur kroppen svarar, blir det lättare för individen att, vid behov, göra val som stödjerett mer hälsosamt förhållningssätt till stress och andra livsstilsrelaterade förutsättningar. Av den anledningen kan objektiva metoder för att mäta stress, återhämtning och fysisk aktivitet vara viktiga för att få tillförlitlig information om de effekter som en förändrad livsstil kan ge. HRV Träning är ett samlingsnamn för att arbeta med HRV som mätmetod och träningshjälp i vardagen. Sammansättningen i upplägget kan se olika ut beroende på individens behov, men syftaralltid till någon form av livsstilsförändring. HRV Träning kombinerar analys av stress och återhämtning genom långtidsupptagning av HRV, med pedagogiska hjälpmedel som HRV-biofeedback som individen kan träna med själv eller genom stöd av en handledare. HRV Träning tillämpas inom näringsliv, företagshälsovård och idrott. HRV Träning bygger på ett antal principer där man utgår från hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), pulsreaktioner (HR), för att analysera aktiviteten i ANS över tid. Genom personlig återkoppling och handledning, kan individen finna djupare förståelse i hur väl återhämtningen fungerar i kroppen och lämpliga sätt att öka den vid behov. I HRV-Träning kombineras samtal om individens utmaningar och stressfaktorer med information om hur kroppen reagerar fysiologiskt. Det är mycket värdefullt att koppla fysiologiska reaktioner till vardagensaktiviteter och reaktioner. En EKG-upptagning gör även skillnad mellan fysisk aktivitet och andrastressfaktor

För att mäta och beskriva hur varje individ påverkas av vardagens påfrestningar genom sitt beteende och i miljön där man vistas, krävs enkla och användarvänliga verktyg. Genom att synliggörainformation om hur kroppen svarar, blir det lättare för individen att, vid behov, göra val som stödjerett mer hälsosamt förhållningssätt till stress och andra livsstilsrelaterade förutsättningar. Av den anledningen kan objektiva metoder för att mäta stress, återhämtning och fysisk aktivitet vara viktiga för att få tillförlitlig information om de effekter som en förändrad livsstil kan ge. HRV Träning är ett samlingsnamn för att arbeta med HRV som mätmetod och träningshjälp i vardagen. Sammansättningen i upplägget kan se olika ut beroende på individens behov, men syftaralltid till någon form av livsstilsförändring. HRV Träning kombinerar analys av stress och återhämtning genom långtidsupptagning av HRV, med pedagogiska hjälpmedel som HRV-biofeedback som individen kan träna med själv eller genom stöd av en handledare. HRV Träning tillämpas inom näringsliv, företagshälsovård och idrott. HRV Träning bygger på ett antal principer där man utgår från hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), pulsreaktioner (HR), för att analysera aktiviteten i ANS över tid. Genom personlig återkoppling och handledning, kan individen finna djupare förståelse i hur väl återhämtningen fungerar i kroppen och lämpliga sätt att öka den vid behov. I HRV-Träning kombineras samtal om individens utmaningar och stressfaktorer med information om hur kroppen reagerar fysiologiskt. Det är mycket värdefullt att koppla fysiologiska reaktioner till vardagensaktiviteter och reaktioner. En EKG-upptagning gör även skillnad mellan fysisk aktivitet och andrastressfaktor

Vi utvärderar olika stressfaktorer, återhämtningsförmåga, sömnkvalitet och hälso- och fitnesseffekter av fysisk aktivitet. Baserat på resultaten, konkreta åtgärder och rekommendationer ges, och vid behov kan beställaren bli vidarebefordrad för vidare test.

Livsstilsbedömning används för att identifiera och individuellt vidta åtgärder för att rationalisera, effektivare kunden för att förändra livsstilförändringar och minska stress och sjukskötselkostnader.

HRV Träning är vetenskapligt förankrat. Nedan kommer en bråkdel av de artiklar som finns publicerade.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.