Sök

Vanliga frågor och svar

Läs nedan text för vanligt förekommande frågor och svar. Ring oss på 021-120573 för kostnadsfri rådgivning. Läs även längre ned om HRV forskning och vårt teoretiska ramverk.

Kontakt

 

e-hälsa med HRV träning ökar din återhämtning

e-hälsa med HRV Träning är ett mätbar koncept som hjälper klienten att träna upp sin prestation & återhämtningsförmåga. Effekten kan bli bättre sömn, blodtryck, lugn, prestation och återhämtningsförmåga. Genom att följa skiftningar i hjärtrytmen kan klienten lära sig att bromsa sin inre stress med hjälp av sin andning. HRV Träning bygger på studier av variabilitet i hjärtrytmen, vilket är en term som inom kardiologin beskriver hur två hjärtslag efter varandra aldrig är identiska, utan skiljer sig i kraft, tid och längd. Denna variation är normal och ur flera perspektiv hälsosam, till skillnad från arytmier där variationer mellan pulsslagen är uppenbart avvikande. Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet och reglereras främst av det autonoma nervsystemet (ANS). Det autonoma nervsystemet är alltid aktivt men blir överspänt eller undertryckt av olika tillstånd.

Sömnproblem, högt blodtryck, oro, ångest ökar

Allt flera upplever stress och obalans i vardagens utmaningar. Det kan leda till kraftigt försämrad återhämtning & prestationsförmåga för individer i företag/organisation. Sömnproblem, högt blodtryck, oro, ångest kan dessutom skapa försämrad livsglädje och hälsa.

HRV Träning effektiviserar andningsövningar i mobilen

Många klienter har svårt att känna när andningstekniken blir effektiv. Andningsträning kan upplevas som abstrakt. HRV Träningen bygger på att ge individen ett enkelt, mätbart och effektivt sätt att hantera stress och skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar i företag och organisation. Genom en sensor i örat ser individen direkta resultat i mobil. Både individ och grupp får utbildning, träningsprogram och mätbara resultat över tid. Resultaten kan bli bättre, lugn, sömn, blodtryck, prestation och återhämtningsförmåga.

HRV Träning kan sänka blodtrycket
Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt autonoma nervsystem och lära dig påverka balansen i systemet med hjälp av andning och fokus. Blodtryckets rytm styrs via den förlängda märgen av det autonoma nervsystemet, och genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet kan blodtrycket sänkas. Med HRV Träning och biofeedback kan blodtrycket följa andningstakten och genom att öka det parasympatiska påslaget sjunka.

HRV Träning och e-hälsans möjligheter

”Aldrig tidigare har tekniken gett sådana möjligheter att hantera och använda informations- och kommunikationsteknik som idag. Digitaliseringen har redan på många samhällsområden skapat genomgripande förändringar i de sätt som människor möter och interagerar med varandra.” (Sveriges regerings vision 2025, 2016)

e-hälsan stödjer individer som behöver hjälp med stresshantering och här innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. De allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga samt ha inflytande och kontroll över sin psykiska hälsa och den sociala livssituationen. Genom att använda HRV Tränings mätbarhet kan individen varje dag följa sina resultat i mobilen. Den direkta återkopplingen ger ofta ökad medvetenhet och motivation att hantera stress i vardagens utmaningar.

Stärks av studier
Resultaten från en studie med två kontrollgrupper visar att emotionell självreglering är en effektiv metod för att sänka blodtrycket och bör betraktas som en enkel och effektiv metod som kan läras ut till patienter i syfte att använda i stressade situationer. Studien visar att metoder för emotionell reglering genom avsiktlig generering av positiva känslor underlättar psykofysiologisk samstämmighet, dvs inre balans.

Läs mer om HRV Träning teoretiska ramverk. Se nedan…

Ladda ner mer info

Effects of brief mindfulness-based cognitive behavioural therapy on health-related quality of life and sense of coherence in atrial fibrillation patients RCT studie med relativt stor testgrupp, där HRV Träning kopplat till livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer och deras anhöriga. Vi har fått MYCKET fina resultat. Jenny Nilsson från HRV Träning Sverige har utbildat, handlett och säkerställt att forskningsgruppen (Emma, Dan, Helena och Patric) haft ett enkelt upplägg där vi kombinerat ett KBT-inspirerat utbildningsupplägg med HRV biofeedback. Författarna beskriver HRV Träning som”HeartMath programme” vilket främst syftar till HeartMath som leverantör av HRV-biofeedback som användes i programmet..
Heartratevariability biofeedback: How and why does it work? PaulM.Lehrer Hur och varför fungerar HRV Träning? (PaulM.Lehrer - världsledande HRV biofeedback)
HRV Träning - teoretiskt ramverk HRV Träning syftar till att utveckla klientens/patientens förmåga att hantera stress. HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem). Andningsövningar som hjälper klienten/patienten att utvecklar sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia – andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV-biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.