Sök

NYHETER APRIL 2018

 

April 2018

 

Hej HRV vänner!

Välkommen till HRV Tränings månadsbrev. Vi har märkt ett enormt intresse för HRV Träning och vi har ett fantastiskt år att se fram emot. I våra månadsbrev så är det en del info som vi kommer att ta upp. Vi kommer att sammanfatta nya spännande vetenskapliga artiklar som forskar kring HRV. Info om nya utbildningar. Vilka nya spännande samarbeten vi har framöver men också en intervju där vi får lära känna en ny HRV Tränare för varje gång.

Sverige bäst i världen på e-hälsa 2025!       

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

 (ur Vision 2026, Sveriges regering, 2016)

 

HRV Träning erbjuder stora möjligheter av e-hälsa för modern frisk-, hälso- och sjukvård.

Genom att tillhandahålla flexibla och effektiva stödsystem, vill HRV Träning vara en stark aktör i arbetet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom området stresshantering och annan relaterad psykisk ohälsa. Inom modern Svensk, frisk-, hälso- och sjukvård pågår flera aktiviteter på olika nivåer som rör digitalisering och e-hälsa. HRV Träning vill tillsammans med övriga aktörer, verka för att bättre utnyttja den potential som finns inom e-hälsoområdet på både kort och lång sikt. Vi vill bidra till jämlik, jämställd och effektiva hjälpmedel och metoder för samtalstjänster som är praktiskt användbara, tillgängliga och pedagogiska för den patienten/klienten.

HRV Träning och e-hälsans möjligheter

”Aldrig tidigare har tekniken gett sådana möjligheter att hantera och använda informations- och kommunikationsteknik som idag. Digitaliseringen har redan på många samhällsområden skapat genomgripande förändringar i de sätt som människor möter och interagerar med varandra.” (Vision2025, 2016)

Digitalisering och välfärdsteknologi innebär att vi människor numera kan kommunicera, interagera, hantera ärenden eller köpa varor när det bäst passar oss. Välfärdsteknologin underlättar livet, för oss både närmare varandra, samtidigt som det personliga mötet förändras. Det finns inga tecken som tyder på att denna utveckling kommer att avstanna.

För individer som behöver hjälp med stresshantering innebär digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande. De allra flesta människor vill vara oberoende och delaktiga samt ha inflytande och kontroll över sin psykiska hälsa och den sociala livssituationen.

För att kunna möta dessa behov behövs verktyg och hjälpmedel som stödjer kommunikationen och det goda samtalet mellan samtalsledare och klienten/patienten. HRV Träning syftar till att stödja ett individanpassat arbetssätt som tar tillvara på och utgår från evidensbaserad samtalsmetod utifrån individens resurser vilket kan leda till såväl bättre psykisk hälsa och livskvalitet som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet.

Vi har ständigt nya samarbeten med olika företag och organisationer runtomkring Sverige som vill påverka stressnivåerna på arbetsplatserna.

Vill du lära dig mer om HRV Träning som e-hälsa

kontakta oss info@hrvtraning.se

Jenny Nilsson – HRV Träning Sverige

 

Månadens HRV Tränare

Britt-Marie Syrén

Berätta lite om vem du är?

Mitt namn är Britt-Marie och 2 barns mor och gift. Utflugna barn. Jag arbetar som biträdande rektor på Nacka kommun.

Vad gör du om dagarna?

Jag har väldigt mycket personalansvar på mitt jobb då jag är biträdande rektor. Det är många frågor kring Arbetsmiljöverket på vår arbetsplats men också mycket ledarskap kring. Bland annat med föräldrar, elever framför allt som när det inte går som man tänkt sig. Så fantastiskt och göra skillnad och det är det bästa med jobbet, Jag är glad att jag har kommit i kontakt med HRV.

Hur viktig är HRV träningen för dig?

För mig har den varit avgörande för mitt välmående, jag har lidit av utmattning syndrom och har gått i olika företagshälsovård och KBT men det jag känner när jag har kommit i kontakt med HRV är en förståelse för kroppen, jag har fått det förtydligat och förklarat av psykologer och terapeuter och det är en sak att tänka på det men att få se det på skärmen och att jag själv faktiskt kan kontroller det, ändå om jag inte känner de på en gång så kan jag se att det gör skillnad, det gör en stor motivation till att fortsätta. Möten kan vara krävande personal eller föräldrar och jag har använt mig utav andning när jag känt att det blivit mycket.

Vart skulle du vilja se HRV träning användas någonstans?

Jag vill se de den inom företagshälsovård, ute på arbetsplatser. Jag har själv anmält mig till steg 2 och kommer använda de på personal, det ska bli jätteroligt och jag ser fram emot det.

 

Ny publicerad studie med emWave PRO

Publicerade 30 Januari 2018.

Summering:

I de två senaste decennierna så har fokusgruppen som forskare valt att undersöka varit ungdomar och vuxna populationer där man exkluderat äldre personer med fastställda sjukdomar. Men vad har HRV Biofeedback för effekt på ångest och depressiva symptom bland äldre personer?

Instrument som forskarna använde för att mäta ångest var State trait anxiety inventory (STAI) och för depression var Beck depression inventory (BDI). Detta testade man före samt efter interventionen.

Testgruppen bestod av 18 personer ålder 63-96 år (Median – 78.15 SD – 9.18).

 

Forskarna använde emWave PRO

Forskarna använde sig utav emWave Pro med tillhörande öronsensor. Sessionerna var i 30 min x 2 gånger/vecka. Studien varade i 3 veckor.

I slutet av dessa 3 veckor så hade majoriteten av testpersonernas depression och ångest påverkats positivt. Flera deltagare rapporterade utöver detta förbättrad sömnkvalitet och mindre stress.

Referens:

Dylan J. Jester , Ellen K. Rozek and Ryan A. McKelley (2018) Heart rate variability biofeedback: implications for cognitive and psychiatric effects in older adults.

 

 

Nya Podden!!!

Ni ha har väll inte missat första avsnittet av vår alldeles nya Podcast? Där jag Anders blir intervjuad av vår Medarbetare Benjamin. I det första avsnittet av HRV Podden lär vi känna VD:n och grundaren Anders Nilsson som djupdyker i vad HRV träning är. Han delar även med sig av sin egna bakgrund, historien bakom uppstarten och minnesvärda sekvenser från sin framgång som bland annat EM Guld med U21 landslaget.

Lyssna http://www.hrvtraning.se/podcast/

Vi finns också på samtliga Podcast appar!

NY HRV Partner!

Härligt! – HRV träning växer tillsammans med nya partners.
Vår senaste HRV partner är spännande organisationen Practor med Lisa Lundin som grundare. Läs gärna mer om Practor och våra övriga HRV partners här: http://www.hrvtraning.se/tack/hrv-partners/

Vill du utveckla samarbete med oss kontakta oss på info@hrvtraning.se

Hjärta för hjärta balanserar vi Sverige!

HRV TRÄNING SVERIGE
www.hrvtraning.se

 

VIDAREUTBILDA DIG SOM HRV TRÄNARE

För dig som vill repetera eller vidareutbilda dig finns flera möjligheter under 2018. Se kommande program nedan.

 

HRV Tränare steg 1 – 31 maj – Certifiering genomföra HRV Tester.

HRV Tränare steg 2 – 19 april och 25 sep – Certifiering Handleda klienter över tid.

HRV Tränare steg 3 – 19 september – Certifiering analysera och handleda grupper.

För anmälan och frågor

info@hrvtraning.se

Hjärta för hjärta balanserar vi Sverige!

 

ANDERS NILSSON, VD

HRV TRÄNING SVERIGE

 

 

 

 

MARS 2018

Nytt spännande samarbete

”HRV Träning växer allt mer inom vården säger Anders”

Nu startar vi spännande samarbete med PRIMA, barn & Vuxenpsykiatri på Jakobsbergs sjukhus. PRIMA är idag med sina 15 mottagningar, en akutenhet (NoA), två vårdavdelningar samt en psykossektion den största vårdgivaren inom specialistpsykiatri i hela landet. PRIMA bedriver psykiatri för alla åldrar och erbjuder såväl öppenvård som heldygnsvård. Samarbetet startar med utbildning av 2 medarbetare inom PRIMA som kommer genomföra patientarbete under 2018.

HRV Träning växer allt mer inom vården och vi hoppas såklart HRV Träningen kommer bidra PRIMA goda utvecklingsmöjligheter inom psykiatrin säger Anders Nilsson, HRV Träning Sverige.

 

Månadens HRV Tränare

”Hrv gav mig mer förståelse och en helt ny kontakt med min andning på ett sätt som jag inte haft tidigare säger Linus.”

Varje månad så kommer vi att få träffa en ny HRV Tränare som vi väljer att lyfta fram för sitt fina engagemang och kunskap av HRV Träning. Denna månad så är det Linus Lundkvist tur!

Berätta lite om vem du är?

Mitt namn är Linus och jag är själv intresserad av hälsa och dom olika dimensionerna av hälsa i människor. Jag är väl en själ som brinner för att på olika sätt supporta andra människor i det. Jag fokuserar framför allt på coaching och HRV Träning.

Vad gör du om dagarna?

Jag jobbar med att försöka se människor i de fysiska, emotionella, mentala men även det existentiella. För att få djupare kontakt om vad man verkligen vill i livet och så vidare. I det här använder jag HRV Träning för att det kan beröra alla de dimensionerna.

”Hrv gav mig mer förståelse och en helt ny kontakt med min andning på ett sätt som jag inte haft tidigare.”

Hur viktig är HRV träningen för dig?

Det är viktigt! Jag har innan hrv träning haft en meditationspraktik, men när HRV kom in så kom jag in på en djupare förståelse och fick en helt ny kontakt med min andning som jag inte hade tidigare. Just det här med att ta korta pauser i vardagen med hjälp av biofeedback känner jag att det har hjälp mig att vara fokuserad på platser där jag inte varit fokuserad tidigare.

Vart skulle du vilja se HRV träning användas någonstans?

Jag skulle vilja se HRV träning användas mer inom sjukvården. En läkare borde fråga patienter som kommer in hur de andas, Undersöka hur hjärtfrekvensen ser ut under vardagarna. Jag skulle också vilja se mer barn och ungdomar få lära sig mer om HRV träning. Vi har en hel skolgång som man kan använda just HRV för att lära barn/ungdomar att hantera nervositeten att stå inför klass, tentor, prov, examen, nervositeten att stå inför klass.

 

NY RCT STUDIE MED FINA RESULTAT

”Jippi!!! Blod, svett och arbetsglädje har skapat RESULTAT!”

 

HRV Träning ökar sin evidens!

Denna RCT (Randomiserad kontrollerad studie) som kommer ut i dagarna, där HRV Träning kopplas till ökad livskvalitet hos 163 patienter med förmaksflimmer och deras anhöriga. Vi har fått MYCKET fina resultat.
Jenny har själv utbildat, handlett och säkerställt att forskningsgruppen (Hjärtsköterskan Emma, Docent – Dan, Doktorand – Helena och Överläkare Kardiologi – Patric) haft ett enkelt upplägg där vi kombinerat ett KBT-inspirerat utbildningsupplägg med HRV biofeedback. Kunskapsnivån hos forskningsgruppen kan jämställas med HRV Tränare Steg 2 nivå. För er som gått steg 2 ser ni de tydliga kopplingarna till det som vi idag beskriver som ”utvecklingsmodellen”.

Jenny Nilsson, spec. Beteendevetare-HRV Tränare

Studien genomfördes i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping och Ryhovs Sjukhus. Slutsatsen är att HRV Träning (benämns som ”HeartMath programme” på engelska) höjer livskvaliteten hos patienterna och rekommenderas som insats.

Ladda ner studien via länken nedan:

http://www.hrvtraning.se/…/…/Effects-of-brief..-20180302.pdf

 

Läs mer om den pågående steg 3

”Nu skapar vi riktigt duktiga HRV Tränare redo möta de växande behoven som finns i företag/organisation säger Anders Nilsson”

Första upplagan av HRV Tränare steg 3 pågår just nu för fullt. Efter 2 dagar i Stockholm har deltagarna även fått 2 webinarpass.

Nu skapar vi riktigt duktiga HRV Tränare redo att möta de växande behoven som finns i företag och organisation säger Anders Nilsson, HRV Träning Sverige. Bilden visar hur specialist psykologen Göran Skarman och beteendevetare Jenny Nilsson inspirerar deltagarna runt gruppdynamik och flow.

I Webinar 1 så har Jenny Nilsson berättat om, datainsamling och flowanalys för grupper. Varje deltagare får även prova EKG långtidsanalys under 4-5 dygn.

I webinar 2 så har Anders Nilsson berättade om flera spännande framgångsrika kunduppdrag som tex U21 landslaget fotboll, ICA supermarket, Mondi pappersfabrik. Vi bjuds på Anders bästa tips hur skapa framgång i uppdrag och långsiktiga kundrelationer. NÄSTA HRV TRÄNARE STEG 3 – 21 SEP

 

HRV PODCAST

 ”Vi vill dela med oss av alla HRV kunskaper säger Benjamin från HRV kontoret i Stockholm”

Håll utkik efter HRV Podden!

Vi vill dela med oss av alla HRV kunskaper säger Benjamin Potros på HRV kontoret i Stockholm. Avsnitteten kommer finnas på vår hemsida och i samtliga Podcast appar denna månad säger Benjamin Potros, HRV Träning Sverige

VIDAREUTBILDA DIG SOM HRV TRÄNARE

”Behovet av HRV vidareutbildning är större än någonsin säger Jenny”

För dig som vill repetera eller vidareutbilda dig är intresset större än någonsin säger Jenny Nilsson. Det finns flera möjligheter under 2018 att utvecklas inom HRV Träning.

Se kommande program nedan

  • HRV Tränare steg 1 – 21 mars (webinars)
  • HRV Tränare steg 1 – 5-6 Maj (Fysisk utbildning i Stockholm)
  • HRV Tränare steg 2 – 19 april (webinars)
  • HRV Tränare steg 3 – 19 september (webinars)

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR:

Utbildning

 

HRV TRÄFF 15 MARS KL.19.00

”Låt dig inspireras tillsammans med andra HRV Tränare!”

Glöm inte bort vår HRV Träff 15/3 kl 19.00 där vi berättar om nyheter, fördjupning, nytt material, delar erfarenheter mm. Låt dig helt enkelt inspireras tillsammans med andra  HRV Tränare.

anmälningslänk för HRV Träffen 15/3 här:
https://attendee.gotowebinar.com/register/490215445107583491.

För anmälan och frågor

info@hrvtraning.se

 

Hjärta för hjärta balanserar vi Sverige!

 

ANDERS NILSSON, VD

HRV TRÄNING SVERIGE

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.