Sök

Kontakt

Nyheter

Läkare berättar: -Med förlängd utandningsfas sänktes blodtrycket!

Med förlängd utandningsfas sänktes blodtrycket!
Jag 70 år och min man 83 år har bägge haft lågt blodtryck med normal puls under livet och aldrig behövt ta blodtrycks- eller hjärtmediciner. För några år sedan köpte jag en automatisk (digital) blodtrycksmätare av märket OMRON Modell M6 Comfort på apoteket. Vi kollar oss själva ibland.

Nuförtiden anses det att normalt blodtryck inte bör överstiga 140/90 (systoliskt/diastoliskt) https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck  I mars i år kollade jag mitt blodtryck efter att ha hjärtandats 5 sek in och 5 sek ut under c:a 1 minut. Resultat: 143/70, puls 70. Så jag gjorde några nya hjärtandningar med förlängd utandningsfas och tog nytt blodtryck efter c:a 1 minut. Resultat: 128/69, puls 67.

Några dagar därefter kollade min man sitt blodtryck efter att ha andats c:a 30 sek 5 sek in och 5 sek ut. Resultat: 136/86, puls 80. Jag sa till honom att fortsätta andning med förlängd utandning inför nytt blodtryck. Han ville han inte hålla på mer än kort c:a 30 sek. Resultat: 110/71, puls 80.

Vore kul om andra gör liknande
Vore kul om andra gör liknande tester och skickar resultaten till Anders Nilsson info@heartmath.se och mig agtorndal@odenhall.se

Med vänlig hälsning! /Ann Gardner (pensionerad läkare)

Hur kan HRV träning påverka högt blodtryck?
Enligt Vårdguiden(2014) har idag var 3:e vuxen person i Sverige högt blodtryck. Många personer har högt blodtryck utan att veta om det. Högt blodtryck ökar t.ex. risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Vanliga symtom kan vara trötthet och huvudvärk. Den vanligaste formen av högt blodtryck är essentiellt eller primärt högt blodtryck. Det betyder att man inte finner någon känd orsak till varför blodtrycket är förhöjt. Den andra formen av högt blodtryck kallas sekundärt högt blodtryck och där har läkarna lyckats fastställa orsaken som t.ex. vid hög medicinering som påverkar blodtrycket(Vårdguiden, 2014).

När vi refererar till högt blodtryck i samband med HRV-träning, menar vi i första hand essentiellt(primärt) högt blodtryck.HRV träning kan i detta fall ses som ett egenvårdsprogram att kombinera med övriga livsstilsförändringar som kost och motion. HRV-träning ersätter inte ordinerad medicinsk behandling av läkare och om du är osäker – konsultera din läkare.

Blodtrycket rör sig upp och ner hela tiden. Ibland när vi pratar om högt och lågt blodtryck, kan det låta som om blodtrycket håller någon sorts konstant nivå. Men i verkligheten har blodtrycket en rytm som den rör sig i. Trycket ökar och sänks utifrån behovet av blodtillförsel och transporterandet av biokemiska substanser i blodomloppet, ut till kroppens alla delar. När man mäter blodtrycket, är det vanligaste att man räknar ut ett övertryck och ett undertryck. Blodet pumpas ut i kärlen med ungefär 60 till 70 hjärtslag per minut när kroppen är i vila. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat slappnar av och vilar mellan sammandragningarna, sjunker blodtrycket till sin lägsta nivå som kallas undertrycket, eller det diastoliska blodtrycket(Vårdguiden, 2014).

Hur är Autonoma nervsystemet(ANS) kopplat till blodtrycket och HRV?
Blodtryckets rytm sköts via den förlängda märgen, av det autonoma nervsystemet som bland annat har till uppgift att vid behov snabbt kunna höja blodtrycket. Regleringen sker under varje ögonblick så att blodtrycket hålls en lämplig nivå. Variationen i hjärtrytmen (HRV) speglar autonom aktivitet. När blodtrycket i artärerna är förhöjt krävs att hjärtat arbetar hårdare än normalt för att cirkulera blodet genom blodkärlen, vilket i sin tur kan påverka variationen i hjärtrytmen. Singh (1998) anser att HRV minskar hos män och kvinnor med högt blodtryck. Vidare kan lägre HRV förknippas med ökad risk för att utveckla högt blodtryck. Dessa resultat överensstämmer med teorin att det autonom obalans är närvarande i det tidiga stadiet av hypertoni(Singh, 1998).

Gå till butiken!

Kan jag förbättra mitt Blodtrycket genom HRV Träning?
Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt ANS(Lehrer et al. 2002; MacKinnon et al. 2013). Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut när man lärt sig påverka den inre balansen med hjälp av andning, mentalt och emotionellt fokus. Genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet, kan blodtrycket sänkas(Terathongkum, 2004; Berntson et al., 1993). Med HRV-träning, där biofeedback hjälper till att förtydliga resultaten, kan blodtrycket följa andningstakten(Vaschillo et al 2006; Herbs, 1994). Genom att öka det parasympatiska påslaget kan blodtrycket efterhand sjunka. Resultat i en studie med två kontrollgrupper, indikerar att tekniker för emotionell självreglering genom avsiktlig generering av positiva känslor – underlättar övergången in i psykofysiologisk samstämmighet (koherens). Vidare visar resultaten att emotionell självreglering är en effektiv metod för att sänka blodtrycket och bör betraktas som en enkel och effektiv metod som med lätthet kan läras ut till patienterna i syfte att användas i stressade situationer. Särskilt lämpligt för hypertonipatienter som kan identifiera sina reaktioner till stress och de utlösande faktorerna(Alabdulgader, 2012). I en studie från 2003 visade den utbildade gruppen sänkt blodtryck både systoliskt och diasystoliskt. Minskningen var signifikant i jämförelse med kontrollgruppen. Den utbildade gruppen visade även bättre känslomässig balans och färre stress –symptom. Det sänkta blodtrycket korrelerade med de reducerade stress-symptomen. Den utbildade gruppen visade även signifikant ökning i arbetsrelaterat välmående och upplevd prestationsförmåga (McCraty, Atkinson & Tomasino,2003).

För mer information se sidan Vetenskaplig grund eller kontakta oss på info@heartmath.se

Hjärtlig hälsning

HRV Träning Sverige

Heartmath Scandinavia

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.