Sök

Företagsanpassat

Den psykiska ohälsan sprider sig snabbt inom företag/organisation och allt flera medarbetare får svårare klara av sin yrkesroll. Genom HRV Träning utbildar vi medarbetare att hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar. Medarbetaren får konkret verktyg med mätbara resultat genom direkt feedback i mobil eller dator. Det populära konceptet kan ge ökad fokusering, lugn, återhämtning och prestationsförmåga som indirekt kan kopplas till ökad lönsamhet.

Kontakt

HRV Medarbetarutbildning koncept

Allt flera medarbetare upplever psykisk ohälsa vilket ofta visar sig i arbetsrollen. Effekten av den psykiska ohälsan kan tex visa sig som huvudvärk, ångest, högt blodtryck eller sömnproblem vilket i sin tur ofta kan leda till minskad prestation och närvaro i yrkesrollen. Problemet syns idag över hela linjen från ledning till produktion.

Fakta psykisk ohälsa i företag:

40% av alla pågående långtids-sjukskrivningar – är psykisk ohälsa – främst kvinnor
90 mdkr om året kostar den psykiska ohälsan
50% arbetsplatser arbetar inte systematiskt med att förebygga stress
25% av den arbetande befolkningen har problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar

Källa: Försäkringskassan, Previa och Arbetsmiljöverket

Ta kontroll – Utbilda medarbetare hantera stress och skapa bättre återhämtning

Det går att ta kontrollen över medarbetarnas stress i företaget. Vi ser ofta bra resultat genom att utbilda medarbetare hantera stressen och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar. Det kan leda till upplevd ökad kontroll och medvetenhet i svåra utmaningar som i sin tur kan leda till att frisktalen ökar igen. Genom utbildning blir medarbetaren mer medveten om kroppens signaler i vardagens alla utmaningar. Med enkla konkreta verktyg och övningar kan medarbetaren hantera sin stress. Det handlar om att några minuter per dag lära kroppen att bromsa in och skapa lugn i svåra situationer och när medarbetaren vill skapa bra återhämtning. Genom att ta kontroll över sin psykiska hälsa kan det leda till ökad energi och livsglädje i alla vardagens utmaningar.  e-hälsa konceptet med HRV Träning hjälper medarbetare skapa ett tillstånd som gynnar prestation och återhämtning i vardagens utmaningar. Medarbetarna får konkreta verktyg och mätbara resultat genom direkt feedback i mobil eller dator som ofta ökar motivation att lära sig nya kunskaper. Effekten kommer ofta snabbt. HRV Träning Sverige har tagit fram ett effektivt e-hälsa koncept där medarbetaren lär sig hantera stress och skapa bättre återhämtning i vardagens utmaningar

Konceptet innehåller:

  • Ny pedagogik genom att kombinera HRV mätning, HRV Träning med biofeedback och tydliga resultat.
  • Teoretiska ramverk stöds av det senaste inom forskning, teknik och handledning.
  • Effektiv och tillförlitlig urvalsprocess i fyra steg som når medarbetarens behov av stöd att hantera stress i vardagens utmaningar.
  • Ledande HRV biofeedback och EKG mätningar vilket gör det möjligt att både mäta och träna hantera stress.
  • Direkta mätbara resultat i mobil eller dator.

Se koncept i 4 steg nedan:

Boka en första träff kostnadsfritt

             1. MÄTNING                 2.UTBILDNING           3.TRÄNING            4.RESULTAT

1. MÄTNING

Medarbetarna genomför vår EKG analys eller HRV Test och får direkt en bra indikation på hur bra medarbetarens tillstånd stödjer ökad prestation och återhämtningsförmåga. Resultatet kommer direkt separat till varje medarbetare. Gruppresultatet visas där varje medarbetare förblir anonym.

2. UTBILDNING

Medarbetarna får utbildning att skapa ett tillstånd som gynnar prestation och återhämtning i vardagens utmaningar. Utbildningen kan ske fysiskt i lokal eller per distans via webinars. Varje medarbetare får sitt egna HRV biofeedback program i dator eller mobil så medarbetaren direkt kan följa sina resultat över tid.

 

3. TRÄNING I MOBILEN

Medarbetaren har nu fått instruktion och tränar själv att skapa ett tillstånd för att hantera stress i vardagens utmaningar.  Genom app i mobilen och en HRV sensor kopplad till örsnibben får medarbetaren direkt återkoppling på sitt tillstånd. HRV biofeedback i mobilen ökar ofta medarbetarens medvetenhet om sitt tillstånd och beteende i vardagens utmaningar.  Appen är efter instuktion lätt att använda och mycket populär.

 

EXTRA STÖD VID BEHOV

       

Medarbetare med extra behov får individuell handledning för att skapa bästa resultat för alla medarbetare. Vid behov genomförs EKG analys för att se medarbetarens återhämtningsförmåga över 4-5 dygn. Sedan anpassas den individuella handledningen exakt efter medarbetarens behov att öka prestation och återhämtningsförmågan i vardagens utmaningar.

 

4. MÄTBARA RESULTAT

Medarbetarna får direkta resultat i mobil eller dator. Gruppens resultat presenteras där medarbetaren förblir anonym. Resultaten kan ofta vara för medarbetaren ökad lugn, fokusering, prestation och återhämtningsförmåga. Företagen kan uppleva ökad utveckling, omsättning och lönsamhet.

Bilden ovan visar hur resultaten kan jämförs med kontrollgrupper med liknande roll och bransch.

Boka en första träff kostnadsfritt

MEDARBETARE TYCKER TILL

”JAG HAR BLIVIT MER EFFEKTIV”

Efter att ha börjat jobba med HRV Träning så har jag lärt mig att fokusera på de saker jag kan påverka. Att jag kan våga gå in i en diskussion eller konflikt för att jag tror på det jag känner och tycker, och att jag gör det för att saker ska bli bättre, att jag gör saker med kärlek och välvilja. Att lyssna på min inre balans, att stanna upp och fokusera på min andning har gjort att jag hinner mer och att jag rätt saker vid rätt tidpunkt. Jag har blivit mer effektiv och framför allt en tryggare person och ledare.

Maria använder idag dagligen HRV Träningen för att skap sitt bästa tillstånd i vardagens utmaningar.

Maria Eriksson, LEDARE – ICA Grytan, Västerås

Lage berättar

”Andas rätt och ditt blodtryck blir normalt!”

Läs gärna Lage Wikstrands berättelse hur han påverkat sitt blodtryck genom HRV Träning.

– Genom mitt deltagande i HRV Tränings koncept under året har jag lärt mig att uppfatta vad som styr min kropp och hälsa. Som redovisnings- och managementkonsult under många år har jag felaktigt styrts av amerikaniserade kunskaper som i huvudsak grundat sig på att allt styrs från hjärnan. Så fel man kan ta! Senare tids forskning visar att det är hjärtat som har huvuduppgiften i att finna balans och därmed hälsa. Att lära sig andas genom näsan, som i sig kräver en del, särskilt nattetid då man går på auto, var inte så lätt i början. Skillnaden är att andningen blir djupare och kroppen får mer friskt blod på mindre tid. Det resulterade i att mitt blodtryck väsentligt sänktes till nivåer som inte kräver medicinsk behandling. Tack HRV Träning Sverige för att ni tagit upp denna tråd i Sverige.

Lage Wikstrand – Redovisning & managementkonsult.

BOKA EN FÖRSTA TRÄFF

Vi kommer gärna ut till er och ser möjligheter för att genomföra HRV konceptet för dina medarbetare.

Kontakta oss eller en av alla våra duktiga HRV Tränare ute i Sverige.

 

Kontaktuppgifter:

hemsida: www.hrvtraning.se

Mail: info@hrvtraning.se

Tel: 021-120573

Anders Nilsson, VD

HRV TRÄNING SVERIGE

Ladda ner mer info

Effects of brief mindfulness-based cognitive behavioural therapy on health-related quality of life and sense of coherence in atrial fibrillation patients RCT studie med relativt stor testgrupp, där HRV Träning kopplat till livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer och deras anhöriga. Vi har fått MYCKET fina resultat. Jenny Nilsson från HRV Träning Sverige har utbildat, handlett och säkerställt att forskningsgruppen (Emma, Dan, Helena och Patric) haft ett enkelt upplägg där vi kombinerat ett KBT-inspirerat utbildningsupplägg med HRV biofeedback. Författarna beskriver HRV Träning som”HeartMath programme” vilket främst syftar till HeartMath som leverantör av HRV-biofeedback som användes i programmet..
Heartratevariability biofeedback: How and why does it work? PaulM.Lehrer Hur och varför fungerar HRV Träning? (PaulM.Lehrer - världsledande HRV biofeedback)
HRV Träning - teoretiskt ramverk HRV Träning syftar till att utveckla klientens/patientens förmåga att hantera stress. HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem). Andningsövningar som hjälper klienten/patienten att utvecklar sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia – andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV-biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.