Polisen visar goda resultat av HRV Träning i Finland!

Polisen i Finland visar goda resultat av HRV Träning. “Läs utdrag ur forskningsrapporten” Att mäta förbättringen i autonoma nervsystemet kontroll. Denna studie var godkänd av University of Toronto samt finska Rikspolisstyrelsen Forsk. Deltagarna slutföra en 5-dagars taktisk utbildning som inkluderade både klassrum och simulerad stad kritisk olycksscenarier (t.ex. lokaltåg station,…

Läs vidare här…

HRV Träning, delar glädje med U21 fotbollslandslaget EM GULD

ANDERS EM GULD 4

  Vilken härlig avslutning det blev på U21 Fotbollslandslagets framgångar genom fantastiska hyllningar i Kungsträdgården i Stockholm. Anders Nilsson, Heartmath var med och HRV Tränade laget under hela processen 2015 fram till Guldet. Här kommer Anders egna ord kring det spännande arbete att stärka lagets bästa tillstånd genom HRV Träning. Att skapa bästa tillstånd, prestera…

Läs vidare här…

Intresset ökar för HRV Träning från läkare och företagshälsan

         Intresset för HRV Träning ökar från läkare och företagshälsan. Att lära klienten självreglera kroppens psykofysiologiska tillstånd till inre balans förbättrar ofta sömn, återhämtning och blodtryck.  Genom HRV Tränings tydliga koncept som bygger på att klienten kan självreglera kroppens inre balans till samstämmig HRV (HjärtRytmVariation). Med HRV biofeedback får klienten direkt återkoppling…

Läs vidare här…