Coaching – med hjärtat som verktyg – Webinar 8 april

Kostnadsfritt webinar 8 april kl.18.30-20.00 Genom att arbeta med hjärtat som verktyg skapa psykofysiologisk koherens (kroppens samstämmighet mellan bl.a. hjärta och hjärna). Psykofysiologisk koherens ökar coachens förmåga att få tillgång till den värdefulla intuitionen och på ett mer aktivt sätt lyssna på klientens inre signaler bakom klientens ord.           Anders och…

Läs vidare här…

Intresset ökar för HRV Träning från läkare och företagshälsan

         Intresset för HRV Träning ökar från läkare och företagshälsan. Att lära klienten självreglera kroppens psykofysiologiska tillstånd till inre balans förbättrar ofta sömn, återhämtning och blodtryck.  Genom HRV Tränings tydliga koncept som bygger på att klienten kan självreglera kroppens inre balans till samstämmig HRV (HjärtRytmVariation). Med HRV biofeedback får klienten direkt återkoppling…

Läs vidare här…

HRV Träning kan förbättra social flexibilitet, återhämtning och självreglering

Bilden ovan från vänster visar hur HRV ser ut vid emotionell stress och förändras till höger vid HRV Träning kopplat till behaglig emotionell upplevelse. Förändrat HRV ger ofta förbättrad sömn, återhämtning, blodtryck, prestationsförmåga. Ny forskning visar även indikation på att förbättrat HRV kan påverka individens sociala flexibilitet och kroppens förmåga till självreglering.   HRV Träning kan…

Läs vidare här…

19 feb Webinar – Lars-Eric Uneståhl – Anders Nilsson – Öka din självkontroll

    Webinar 19 feb kl.18.00-19.30 Får vi igen träffa Lars-Eric Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan tillsammans med Anders Nilsson, Heartmath Scandinavia som båda kommer att bjuda oss på en spännande kvällsföreläsning med ämnet – Öka din självkontroll. Vi bjudes på forskning, spännande teorier och personliga erfarenheter i detta viktiga ämne Webinaret…

Läs vidare här…