HRV Träning, delar glädje med U21 fotbollslandslaget EM GULD

ANDERS EM GULD 4

  Vilken härlig avslutning det blev på U21 Fotbollslandslagets framgångar genom fantastiska hyllningar i Kungsträdgården i Stockholm. Anders Nilsson, Heartmath var med och HRV Tränade laget under hela processen 2015 fram till Guldet. Här kommer Anders egna ord kring det spännande arbete att stärka lagets bästa tillstånd genom HRV Träning. Att skapa bästa tillstånd, prestera…

Läs vidare här…

Intresset ökar för HRV Träning från läkare och företagshälsan

         Intresset för HRV Träning ökar från läkare och företagshälsan. Att lära klienten självreglera kroppens psykofysiologiska tillstånd till inre balans förbättrar ofta sömn, återhämtning och blodtryck.  Genom HRV Tränings tydliga koncept som bygger på att klienten kan självreglera kroppens inre balans till samstämmig HRV (HjärtRytmVariation). Med HRV biofeedback får klienten direkt återkoppling…

Läs vidare här…

HRV Träning kan förbättra social flexibilitet, återhämtning och självreglering

Bilden ovan från vänster visar hur HRV ser ut vid emotionell stress och förändras till höger vid HRV Träning kopplat till behaglig emotionell upplevelse. Förändrat HRV ger ofta förbättrad sömn, återhämtning, blodtryck, prestationsförmåga. Ny forskning visar även indikation på att förbättrat HRV kan påverka individens sociala flexibilitet och kroppens förmåga till självreglering.   HRV Träning kan…

Läs vidare här…

Förmågan att förändra sina känslomässiga reaktioner vid trauma- Artikel

Förmågan att förändra sina känslomässiga reaktioner är centralt för övergripande välbefinnande och för att effektivt möta livets krav . En av de främsta symptom på händelser såsom trauma är en förändring i vårt interna referenstillstånd så att det följer en upprepad aktivering av den traumatiska händelsen. Detta kan resultera i…

Läs vidare här…